Pope.lv

Tevi dēvē par Ventspils apkārtnes Šveici. Nezinu, vai tā ir, bet man glaimo, ka Tevi tā sauc, jo Tu esi mana dzimtene. (J.Teibe)

KULTŪRA

Popes Kultūras nams

Kontaktinformācija

Adrese: “Gobas”, Popes pagasts, Ventspils novads, LV-3614,

kultūras nama vadītāja Inga Berga,
tālr. 22002942,
e-pasts: popes.kn@ventspilsnd.lv

Darba laiks

Pirmdiena 10:00–17:00
Otrdiena 10:00–16:30
Trešdiena 10:00–18:00
Ceturtdiena 10:00–16:30
Piektdiena 10:00–17:00
Sestdiena, svētdiena, ja nav pasākumu – brīvs.

Kultūras nama pakalpojumu izcenojumi

Lielā zāle 11,48 eiro/h bez PVN.
Mazā zāle 6,14 eiro/h bez PVN.
Nomājot vienā iestādē divas vai vairākas iznomājamās platības vienlaicīgi, tiek piemērota 11% atlaide.
Nomājot telpas bērnu un jauniešu interešu izglītības organizētām nometnēm, tiek piemērota 40% telpu nomas atlaide.
Nomājot telpas organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma statuss, tiek piemērota 60% atlaide.

Brīvdabas estrādes pakalpojumu izcenojumi

10% no pasākuma biļešu ieņēmumiem, bet ne mazāk kā 50,00 eiro par pasākumu,
Popes brīvdabas estrādes noma (1 stunda) 25,00 eiro.
No maksas par pakalpojumu atbrīvoti:
Ventspils novada pašvaldības un tās dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi, saskaņojot ar Popes kultūras nama vadītāju;
Ventspils novadā reģistrētu sabiedriskā labuma organizāciju rīkotie labdarības un bezpeļņas pasākumi, saskaņojot ar Popes kultūras nama vadītāju un slēdzot līgumu par brīvdabas estrādes izmantošanu.

Popes folkloras kopai “Pūnika” – 20″

Pūnikas pirmā un vienīgā vadītāja ir Ligita Lukševica, pašlaik viņas vadībā dzied 13 sievas un viens vīrs. Kopš kolektīva pirmsākumiem Popes pagasta folkloras kopā iekļāvušās Elga Bileskalne, Lienīte Sproģe un Iveta Bērziņa. Dziedātāji Ziemeļkurzemē nevar lepoties ar lielu vokālo skaņdarbu pūru, tāpēc tie tiek meklēti Zinātņu akadēmijas Folkloras krātuvē, kā arī atsaukts atmiņā, kā savulaik dziedājušas vecmāmiņas.

“Lai mūsu skanējums būtu krāšņāks, dziedam arī tās dziesmas, kas nāk no Dundagas, Ugāles un Puzes. Skatēs, kā to prasa noteikumi, dziedam vienbalsīgi, bet citkārt izmantojam divbalsību un daudzbalsību. “Pūnika” vienmēr ir piedalījusies starptautiskajā folkloras festivālā “Baltica”, Dziesmu svētkos, uzstājoties arī Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā Rīgā. Tāpat esam klāt, kad Jūrkalnē svin vasaras saulgriežus,” saka Ligita Lukševica.

Folkloriste atceras, ka pirms 20 gadiem, kad Popes kultūras namu vadīja Astra Raibarte, viņa paziņoja, ka būs jāvada folkloras kopa, un saorganizēja dziedātājas, kuras jau gaidīja savu vadītāju. Tā nemanot paskrējuši skaisti divdesmit gadi, un popiņi priecājas, ka viņiem ir folkloras kopa, kura uzstājas dažādos pasākumos, arī gadskārtu svētkos.

Baltica’ 2022. Popē

1937. gada Dziesmu svētki Popē

Teicami izdevušies novada Dziesmu svētki Popē. Kad visu pagājušo nedēļu debesis bija visai devīgas ar lietu, pamatoti radās bažas, vai velti nebūs ieguldītas pūles un līdzekļi, organizējot plašos novada dziesmu svētkus Popē. Vēl sestdien nolija krietns lietus un rīkotājiem, kā viņi paši neslēpa, sākušās bezcerība nolaisties rokas. Taču svētdien latviskai dziesmai savu svētību bija lēmusi spoža saulīte. Tai devīgi spīdot pār zaļajām ārēm, uz Popi jau no paša rīta sāka plūst dziesmas draugi. Plūda no apkaimes, plūda no Ventspils, brauca no attālākiem novadiem. Kori svētku vietā saradās jau it agri rītā, lai noturētu kopmēģinājumu. Sevišķi daudz uz Popi izbrauca ventspiliešu. Autobusus un smagos auto, kas gāja uz turieni no laukuma Vadoņa ielā, vārda pilnā nozīme aplenca veseli brauktgribētāju bari. Bija solīts, ka pīkst. 14 ies no Ventspils uz Popi arī speciālvilciens. Tas, izrādījās, tomēr nebija norīkots un daudzi ventspilieši, kas laikus to nebija no afišām uzzinājuši, velti mēroja ceļu uz staciju. Viss pārvadāšanas smagums nu gulās uz autobusiem un smagajām mašīnam un tās ripoja turp un atpakaļ bez stājas. Dziesmu dienu piedienīgi ievadīja dziesmu priekšnesumiem kuplināts dievkalpojums Popes sirmajā dievnamā. Pēcpusdiena, jaukai saulītei priecīgi zeltījot krāšņo svētku apkaimi, kori un svētku viesi sapulcējās pie Popes pils un no šejienes kuplā gājienā devās uz svētku vietu, parka ielejā. Tautu meitu krāšņie tērpi gājienu darīja sevišķi skaistu. Svētku sākumu pavēstīja fanfaru skaņas. Ievadījuma vārdus teica svētku rīcības komitejas priekšnieks, Popes-Rindas mācītājs V. Zēcens. Viņš norādīja pienākušu brīdi, kuram gatavojies viss novads: «Šodien te skanēs latviskā dziesma, un skanēs ne tikai no lūpām, bet no sirds un dvēseles. Mēs dzīvojam tagad savā valstī, savā brīvā un skaistā Latvijā, un šī laimes apziņa liek dziedāt un gavilēt arī mūsu sirdīm. Un vēl, lai mūsu dziesmas izpauž pateicību Dievam un tiem vīriem, kas vada mūsu dzīvi, vai arī kuri jau ziedojuši savas dzīvības, lai mes varētu savā tēvzemē laimē dzīvot. Lai gavilē mūsu sirdis, lai priecīgas dziesmas gavilē latviskās āres!” Uzrunu beigdams, rīcības komitejas priekšnieks lūdza sabiedrisko lietu ministrijas pārstāvi A. Baginski atklāt svētkus. Dievs, svētī Latviju!” Pēc tautas lūgšanas, ko kopkoris un svētku dalībnieki dziedāja aizsargu orķestra pavadībā, sveicienu no izglītības ministra prof. A. Tenteļa nesa ministra sekretārs G. Brēmanis. Pēc atklāšanas svinībām ap 400 dziedātāju, kas bija pulcējušies no Popes, Ances, Rindas, Užavas, Valdemārpils, Vārves, Ugāles, Stendes, Puzes, Dundagas, Sarkanmuižas un Ventspils (Jaunības draugu biedrības un Strādnieku arodbiedrības kori), virsdiriģenta J. Norviļa vadībā sāka šķetināt bagātīgo dziesmu kamolu, iesākot koncertu ar J. Zālīša Dziesmu tautas vienotājam. Ja ņemt vērā, ka kopkoris dziedāja bez pietiekoša kopmēģinājumu skaita, tad jāliecina, ka dziesmu sniegumi viscaur apmierināja. Kā pēdējā, jau ārpus programmas, skanēja dziesma darbam — Nevis slinkojot un pūstot. Pec koncerta notika balle. Un tikai rīta ausmai svīstot, apklusa dziesmas un mūzika, lai sirdīs bagātāki kļuvuši, visi dotos atkal savās ikdienas darba gaitās. Un par visiem priecīgaki bija rīkotāji, jo viņi sajuta pielikto pūļu bagātīgu atmaksašanos: svētki bija izdevušies teicami. Un šie rīkotāji bija: rīcības komitejas priekšnieks mācīt. V. Zēcens, priekšnieka biedrs pagasta vecākais J.Ansabergs, un locekļi — J. Grīnbergs, virsmežz. J. Mucenieks, bazn. padodomes pr. F. Krautmanis, aizs. rotas koni. A. Kroja, A. Teteris, aizs. K. Dzērvīte, skolot. A. Feldmane, skolas pārzinis E. Feldmanis, P. Saulītis un pag. darbvedis V. Dzērvītis. Svētku materiālie panākumi, ka mums vakar vakarā no Popes ziņoja, arī solās būt labi: atlikums paredzams ap 800 Is. Tos izlietos Popes ev.-lut. baznīcas nama būvei.

Laikraksta Ventasbalss 1937.gada 3.augusta numurs