Pope.lv

Tevi dēvē par Ventspils apkārtnes Šveici. Nezinu, vai tā ir, bet man glaimo, ka Tevi tā sauc, jo Tu esi mana dzimtene. (J.Teibe)

POPES MUIŽAS KULTŪRTELPA

Iniciatīva par Popes muižas kultūrtelpu

Atsaucoties Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālā kultūras centra aicinājumam iesniegt priekšlikumus Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu plāna izstrādei, popiņi aktualizējuši ideju par Popes muižas kultūrtelpas stiprināšānu.

Popes muižas kultūrtelpa ir unikāla ne tikai ar Latvijā lielāko valsts nozīmes kultūrvēsturisko muižas apbūvi, bet arī kā latviskās un lībiskās kultūras sintēzes fenomens. Popiņiem ir sava valoda – lībiskā dialekta Popes izloksne, kurai Latvijas universitātes Latviešu valodas institūta kartotēkā glabājas vairāk kā 30 000 vienību, kas ir plašāk dokumentētā izloksne Latvijā. Līdzās valsts nozīmes kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem un īpašajai valodai ir izceļama arī Popes muižas ainava, kas vairumā gadījumu rāda to pašu ainu, kas aprakstīta 19. gs. literatūrā.

Popes muižas kultūrtelpa ietver vēsturisko muižas teritoriju, kas mūslaikos aptver Popes un Ances pagastus, kā arī Tārgales pagastā esošos piekrastēs ciemus – Lielirbi, Lūžņu un Miķeļtorni.

Kopš 2016. gada biedrība “Popes muiža” sabiedriskā kārtā ir veidojusi dažādas aktivitātes un īstenojusi virkni projektu, lai nodrošinātu Popes muižas kultūrtelpas saglabāšanu, attīstību un popularizēšanu.