Pope.lv

Tevi dēvē par Ventspils apkārtnes Šveici. Nezinu, vai tā ir, bet man glaimo, ka Tevi tā sauc, jo Tu esi mana dzimtene. (J.Teibe)

Popes baznīca

12. maijs 2023. gads.

Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas 2023. gada 1. kārtā ir atbalstīts Popes baznīcas torņa pulksteņa polihromijas izpētes projekts.

Izpētes mērķis ir veikt polihromā pārklājuma krāsu materiālu izpēti un sastāvdaļu identifikāciju, kā arī noteikt vēsturiskā uzraksta saglabātības pakāpi un apjomu. Iegūtie rezultāti ļaus izstrādāt restaurācijas programmu un noteiks materiālu un metožu izvēli.

Darbus veiks metāla restauratore Auce Purmale un Krišjānis Rimšāns. Paraugu izpēti veiks Dipl.ing.chem., Mg.sc.chem. Indra Tuņa. Restaurācijas procesā konsultēs restauratore vecmeistare Rasma Lezdiņa, bet objekta vēsturisko izpēti veiks mag.hist. Roberts Grinbergs.

25. janvāris 2023. gads.

Popes baznīcas altārgleznas restaurācija

Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļas Restaurācijas apakšnodaļa 2. kursa bakalaura studiju programmas studentes – Rēzija Marta Zegnere un Laura Vucena šobrīd vel veic pēdējos darbus, lai pabeigtu Popes baznīcas altārgleznas restaurāciju.

Restaurācijas darbi notiek Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas katedras vadītājas un docentes Dace Pāže vadībā, bet darbu ar gleznas koka rāmi veic emeritus profesors Andris Začests.

Restaurācijas darbi norit pateicoties Latvijas Mākslas akadēmijas doktora programmas vadītāja Dr. habil. art. Ojāra Spārīša un Popes draudzes mācītāja Jāņa Kalniņa iniciatīvai.

Restaurācijas darbu procesā ar konsultācijām palīdzējis arī restaurators Aigars Pilenieks. Dažādo profesionāļu iesiste palīdz labāk izanalizēt un izpētīt mākslas darba tapšanu un saglabāšanos cauri laikiem.

30. jūlijs 2022. gads.

Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas 2022. gada konkursā ar 29 000 eur lielu līdzfinansējumu atbalstīts Popes baznīcas zvanu torņa smailes pulksteņa telpas jumta seguma atjaunošanas projekts.

26. aprīlis 2021. gads.

Sakrālā mantojuma finansēšanas programmā piešķirti līdzekļi arī Popes baznīcas torņa atjaunošanai!

30. oktobris 2020. gads.

Ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes finansiālu atbalstu tiek veikta Popes baznīcas zvanu torņa apakšējo stāvu koka konstrukciju nostiprināšana.

Popes baznīcas zvanu tornis kopš 1771. gada ir ticis jau vairākkārt remontēts. Tā piemēram mākslinieks Jūlius Dērings 1863. gada 14. jūlijā, viesojoties Popes muižā, baznīcas torni vērtē kā stipri bojātu un atdalījušos no ēkas. Otrajā viesošnās reizē 1870. gadā, mākslinieks Popes baznīcas torņa smailes konstrukcijās atstāja savu autogrāfu, kas saglabājies aizvien. Arī šajā reizē mākslinieks konstatē, ka tornī ir lielas plaisas, tāpēc abi zvani ir noņemti jau pirms daudziem gadiem un uzkārti sastatnēs brīstāvoši aiz apsīdas.

Mākslinieks vertē, ka no Popes baznīcas torņa augšas ir vērojams brīnišķīgs skats uz bezgalīgajām Popes un Dundagas mežu platībām; var redzēt Dundagas pili, Rindu, Ventspils pilsētu un aiz tās gabalu jūras.

16. marts 2018. gads.

Tiks izstrādāds Popes muižas baznīcas torņa atjaunošanas tehniskais projekts.

12. janvāris 2018.gads.

Arī Popes muižas baznīcai tika veikta lāzerskenēšana un 3d modeļa izstrāde, kas noderēs torņa rekonstrukcijas darbos.