Pope.lv

Tevi dēvē par Ventspils apkārtnes Šveici. Nezinu, vai tā ir, bet man glaimo, ka Tevi tā sauc, jo Tu esi mana dzimtene. (J.Teibe)

Popes muižas ārsta māja

19. septembris 2022. gads.


Ar Valsts kultūrkapitāla fonds atbalstu ir uzsākta Popes muižas Ārsta mājas arhitektoniskā un mākslinieciskā izpēte. Šos darbus veic speciālisti no SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” arhitektes un būvpētnieces Zandas Bikšes vadībā.
Šāda izpēte ļaus precīzāk noteikt ēkas kultūrvēsturiskās vērtības un ir kā priekšnoteikums, lai nākotnē uzsāktu ēkas atjaunošanas darbus.