Pope.lv

Tevi dēvē par Ventspils apkārtnes Šveici. Nezinu, vai tā ir, bet man glaimo, ka Tevi tā sauc, jo Tu esi mana dzimtene. (J.Teibe)

Popes muižas kultūrvēsturiskā apbūve

30. oktobris 2023. gads.

Valsts kultūrkapitāla fonda 3. projektu konkursā ir atbalstīti divi iesniegtie popiņu projekti.

Viens no tiem tika iesniegts Kultūras mantojuma nozarē un tas paredz vēsturiskā Popes muižas galda restaurāciju.

Bet otrs, kas bija iesniegts Tradicionālās kultūras nozarē, palīdzēs izzināt un saglabāt Popes muižas nemateriālā kultūras mantojuma elementu – popiņu valodu – lībiskā dialekta Popes izloksni.

19. septembris 2023. gads.

Pieci skapji, kas glabā Popes muižas vēsturi

Popes muižas Ārsta mājas pažobelē gadus 40 stāvēja skapji, kurus atstājuši agrākie mājas iedzīvotāji. Kā pēdējie tos bija izmantojusi Burnevicu ģimene. Un Inta Burnevica, kuras bērnībā šie skapji bija vienmēr klātesoši, novēlēja tos biedrībai, lai tie kalpo kā vērtīgs kulturas mantojums.

Vēl pērn skapji bija aizslēgti un 40 gadus stāvēja neviena netraucēti. Apzinājām mēbeļu restauratorus, lai atrastu īsto atslēgu to atvēršanai un pēc atvēšanas saudzīgi tos pārvietotu. Bet kamēr meklējam atslēgas, tikmēr nepacietīgākie mantu meklētāji bija paguvuši skapjus brutāli atlauzt. Lauzējiem tā bija liela vilšanās, jo skapjos bija atrodams tik vien kā ar meistara roku rakstīts datējums 1882. gada 26. februāris.

Lai kādam neienāktu prātā velme pamatīgos skapjus nokurināt, aicinājām paligos stiprus vīrus un skapjus no ēkas otrā stāva pa šaurajām kāpnēm pārvietojām uz drošāku vietu.

Paldies Matiss Kaudze un Ansis Bruns par gatavību vienmēr palīdzēt!

21. jūnijs 2023. gads.

Popes muižu apciemoja baronu fon Bēru dzimtas pēctecis Ulrihs fon Bērs.

Ulrihs atzina, ka šobrīd var izdzīvot sava vectēva sapni – redzēt parkā un dārzā stādītos kokus izaugam dižus un varenus.

Vienlaikus priecājas par lieliski uzturēto mantojumu – par Zlēku un Ugāles baznīcām, par sabiedrisko organizāciju rosību Zlēku un Popes muižās. Un novērtē nesavtīgo darbu, ko paveikuši vietējie cilvēki, lai saglabātu mantojumu.

10. jūnijs 2023. gads.

Cik neparastas ir Popes muižas vērtības tik arī nepieejama ir to atrašanās vieta

Atbraukuši novērtēt Popes muižas unikalitāti bija arī RTU Arhitektūras Fakultātes mācībspēki – pasniedzēji un darbinieki.

Pētāmā un darāmā Popes muižā vēl pietiks daudziem semestriem, gan topošajiem arhitektūras maģistriem, gan doktoriem!

23. februāris 2023. gads.

Starp konkursa “Latvijas Būvniecības Gada balva 2022” nominantiem arī Popes muiža

Popes muižas pieteikums ir par mazajām arhitektūras formām – labiekārtotais muižas staļļa pagalms un vēsturiskās parka vāzes atgriešanās muižas dārzā.

Konkursam pieteikti 120 objekti 10 nominācijās no visas Latvijas.

10. janvāris 2023. gads.

Pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonds atbalstam, sadarbībā ar Latvijas Nacionālais arhīvs un Rahvusarhiiv Igaunijas Vēstures arhīvu Tartu tiek īstenots biedrības Popes muiža projekta “1868. gada Popes muiža 58000 hektāros – Latvijas Valsts Vēstures arhīva krājumā lielākās kartes digitalizācija” viens no nozīmīgākajiem posmiem.

Igaunijas Vēstures arhīvā ar īpašu iekārtu tiek veikta Popes muižas vēsturiskās kartes skenēšana, lai jau pēcāk to būtu iespējams digitāli apstrādāt, konfigurēt un salāgot ar mūsdienu ģeogrāfiskajām informācijas sistēmām.

Popes muižas karte sastāv no četrām lielizmēra loksnēm un kopā dabā aptver ap 58000 hektāru lielu platību.

28. oktobris 2021. gads.

Liels paldies Ventspils valstspilsētai par atzinīgu Popes muižas kultūrvēsturiskā mantojuma un biedrības darba novērtējumu!
Gandarījums par Ventspils valstspilsētas sniegto atbalstu biedrības “Popes muiža” kultūrvēstures izpētes projektam “ARTIUM-SCRIPTORUM-HISTORIA”, kas paredz veikt Ventspils muzeja krājumā esošo 19.gs. beigu un 20. gs. sākuma privātmuižu dokumentu atlasi, izpēti un tulkošanu.
Projektam Ventspils valstspilsētas domes Kultūras projektu finansēšanas konkursa II kārtā tika piešķirts 1500 eur liels līdzfinansējums.
Prieks par lielisko sadarbību ar Ventspils muzejs un Ventspils Kultūras centrs

17. oktobris 2021. gads

Pie valsts galvenā autoceļa A10 būs norādes uz Popes muižu

Šī gada Eiropas mantojuma dienām izraudzītā tēma “Transports” vienmēr aktuāla bijusi arī Popes muižā. Jo vēl līdz 20.gs. vidum caur Popes muižu veda nozīmīgs tranzīta ceļš uz Ventspili. Vēsturiski par tuvošanos Popes muižai jau laikus informēja ceļa malā uz muižas zemes robežas izvietotie granīta stabi ar iekalumu “Popen”, taču mūsdienās izbūvētais apvedceļš gar Popes pagasta centru ļauj veikli apbraukt vēsturisko Popes muižas apbūvi, tā Latvijā lielākās valsts nozīmes kultūrvēsturiskās muižas apbūves atrašanās vietu daudziem atstājot nezināmu.

Bet ir kāda laba ziņa. Pēc vairākkārtējiem atteikumiem, beidzot ir izdevies saņemt pozitīvu atbildi un atļauju ceļa zīmju Nr.706 “Popes muiža” uzstādīšanai pie valsts galvenā autoceļa A10. Kas nozīmē, ka turpmāk Popes muižā ciemiņu būs vēl vairāk!

Liels paldies Latvijas Valsts ceļi par sapratni un iedziļināšanos šajā nestandarta situācijā!

7. septembris 2021. gads.

Popes muižas 1860to gadu plāns tagad pieejams ikvienam!

Pateicoties Dodies.lv komandas atsaucībai, mums ir izdevies padarīt publiski pieejamu Popes muižas plānu, kas tapis ap 1860. gadu un aptver mūsdienu Popes, Ances un daļu Tārgales pagasta teritoriju 580 km2 jeb 58 080 ha platībā.

Plāna elektroniskā versija pieejama šeit: https://vesture.dodies.lv/#m=12/57.45696/21.89919&l=W/POP

Plāna oriģināls glabājas Valsts vēstures arhīva 1679 fonda, 190 apraksta, 1170 lietā. Tādēļ, lai to saudzētu, aicinām izmantot tā digitālo versiju, kas krietni atvieglo seno mājvietu, kapsētu un citu vēsturisko objektu meklēšanu un atrašanu dabā. Ar aplikācijas palīdzību ir iespējams pieslēgt GPS, lai noteiktu kāda vēsturiskā objekta precīzu atrašanās vietu dabā, kā arī palīdzēs labāk noorientēties pašam meklētājam.

Popes muižas plāna digitalizācijas projekts tika finansiāli atbalstīts Ventspils novada pašvaldība projektu konkursa «Mēs savā novadā 2018.» ietvaros.

19. septembris 2020. gads.

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta dr. habil.art. Ojāra Spārīša lasījuma fragments Kuldīgas starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Kurzemes un Zemgales hercogistes laiks – unikāls periods pasaules vēsturē” par Popes muižas barona Karla fon Bēra 1882.gada 29. maijā saņemto apsveikumu no Popes un Ances zemniekiem.

12. maijs 2020. gads.

Ir izdevies izstaigāt daļu Popes muižas vēsturisko robežu, meklējot robežzīmes. Dabā aizvien no muižas laikiem saglabājušās dažādas robežzīmes. Tās ir gan no akmens kalti stabi ar uzrakstiem, gan apaļas formas akmens krāvumi ar 3 m diametru, kā arī apaļā formā apkalti akmeņi.

Arhīva materiālos rodamas ziņas par vairākiem muižas robežstrīdiem, kuru dēļ tika veikta atkārtota robežu uzmērīšana. Robežām tika veidoti kartogrāfiskie materiāli un apraksti, kas mūsdienās tās ļauj uzmeklēt dabā. Ērtības labad dažādu administratīvi teritoriālo reformu gaitā, muižu robežas īpaši nav mainītas un mūsdienās Popes pagasta robežas lielākoties pārklājas ar vēsturiskās Popes muižas robežu.

7. maijs 2018. gads.

Arī biedrība “Popes muiža” šodien Ventspils bibliotēkā piedalījās apspriedē par Ziemeļkurzemes lībiešu nemateriālā kultūras mantojuma elementa saglabāšanas plāna izstrādi. Ziemeļkurzemes lībieši tieši attiecināmi arī uz Popes muižas vēsturiskajā teritorijā ietilpstošajiem piekrastes ciemiem – Lielirbe, Pize un Lūžņa. Biedrība šobrīd strādā pie vairākiem projektiem, kas sekmē arī šo piekrastes teritoriju kultūrvēstures izpēti.

18. aprīlis 2018. gads.

Atkal esam saņēmuši lielisku ziņu!

Sagaidot Latvijas svētkus, ikvienam Popes muižas zemnieku dzimtas pēctecim būs iespēja apzināt savas dzimtas saknes un iespēja izsekot dzimtas uzvārdam vairāku gadsimtu garumā.

Pateicoties Latvijas Kultūras ministrijas un Kurzemes NVO atbalstam, šogad rudens pusē tiks veidots īpašs notikums “Popes muižas dzimtļaužu konference”, kurā tiks aicināti Latvijas vadošie vēsturnieki un demogrāfi ar vērtīgiem lasījumiem par Popes muižas zemniekiem, to uzvārdiem, dzimtu mājām, pienākumiem un nodarbēm.

13. aprīlis 2018. gads.

Biedrība “Popes muiža” ir saņēmusi vēstuli no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, kurā izteikta pateicība par biedrības interesi un aktīvo rīcību, veicinot Popes muižas vērtību saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī biedrība ir guvusi inspekcijas atbalstu parka teritorijas kopšanā, kas norit vadoties pēc arhitektes Ilzes Māras Janelis izstrādātajā “Popes muižas parka apsaimniekošanas plānā” dotajām rekomendācijām.

Paldies Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai par atbalstu un lai veiksmīga sadarbība arī turpmāk!

5. aprīlis 2018. gads.

Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Ventspils novada pašvaldības atbalstu, šogad tiks veikta padziļinātāka Popes muižas vēstures materiālu izpēte Latvijas valsts vēstures arhīva krājumā, ko veiks vēsturnieks Agris Dzenis.

4. aprīlis 2018. gads.

Paldies Ventspils muzejam par iespēju deponēt Popes muižas piekrastes ciemu 19.gs. beigu karti, lai to būtu iespēja digitalizētu uz īpaša aprīkojuma. Digitalizācija veiksmīgi ir notikusi un nu karte jau ir ceļā, lai atgrieztos Ventspils muzeja krājumā! Ar Popes muižas kartogrāfiskajiem materiāliem būs iespējams iepazīties rudenspusē plānotā izstādē Popes muižā.

19. decembris 2017. gads.

Šodien Popes muižai atkal liela diena! Esam saņēmuši vēstures izpētes materiālus par fon Bēru dzimtu, ko Prof. Dr. habil. art. Ojāra Spārīša kungs pētījis Vācijas arhīvos un arī dr. hist. Muntis Auns, ko pētījis Herdera institūtā Mārburgā.