Pope.lv

Tevi dēvē par Ventspils apkārtnes Šveici. Nezinu, vai tā ir, bet man glaimo, ka Tevi tā sauc, jo Tu esi mana dzimtene. (J.Teibe)

Popes muižas kungu māja

29. maijs 2023. gads

Valsts kultūrkapitāla fonds piešķīris finansējumu Popes muižas kungu mājas austrumu korpusa pirmā stāva telpu dekoratīvās interjera apdares arhitektoniskai un mākslinieciskai izpētei.

Popes muižas kungu mājā ir saglabājies Latvijā unikāls sienu apdares panelējums, kas atsevišķās telpās datējams ar 18.gs.

Oriģinālais sienu apdares panelējums un grīdas parkets ir veiksmīgi izdzīvojis cauri dažādiem laikiem. Daudzie krāsu uzslāņojumi ir nodrošinājuši veiksmīgu koka detaļu iekonservēšanos.

Šāda izpēte nodrošinās iespēju nākotnē veikt šo telpu restaurāciju un nodrošināt Popes skolēniem atbilstošus mācību apstākļus.

10. oktobris 2021. gads

Popes muižas kungu mājas – Popes pamatskolas ēkas fasādes izgaismošanas projektu līdzfinansē Ventspils novada pašvaldība projektu konkursa “Mēs savā novadā 2021” ietvaros.

28. jūlijs 2021. gads.

Popes muižas kungu mājā ir saglabājušās četras no vēsturiski piecām telpām ar oriģinālo koka apdares panelējumu.
Telpu vēsturiskais interjers ir fiksēts 20. gs. sākuma attēlos, kuros redzams tolaik muižā valdošais historisma stils ar tam raksturīgo priekšmetu eklektisko daudzveidību. Telpās pie sienām redzami dažādi attēli ar tolaik sabiedrībā zināmu personu portretiem – Krievijas impērijas ķeizars Nikolajs I, Kurzemes hercogiene Doroteja (Dino), Bavārijas hercogiene Elizabete Amālija Eižēnija (Sisi) uc. Šobrīd šajās telpās atrodās Popes pamatskolas zēnu darbmācības klases ar tajās izvietotajiem, mācību procesam nepieciešamajiem, darbarīkiem. Arhitekts Pēteris Blūms, Popes muižā atgriežot vēsturisko muižas ēdamzāles bufetes skapi, svinīgajā brīdī Popes pamatskolai izteica aicinājumu un lūgumu saudzēt unikālo interjeru un pie sienām piekārtos darbarīkus noņemt, atrodot tiem piemērotāku vietu plašajā skolā. Ļoti cerams, ka Blūma kunga aicinājums būs uzklausīt un jau Zinību dienā telpās pie sienām piekārtie zāģi būs noņemti, lai vēsturiskais grīdas parkets un sienu panelējums, dusot zem simtpadsmit krāsu kārtām, rāmi nākotnē varētu sagaidīt godpilnu restaurāciju.

25. septembris 2020. gads.

Divi Popes muižas kungu mājas vēsturiskās ēdamzāles krēsli pēc gadsimta prombūtnes ir atgriezušies Popes muižā. Abi krēsli pa šiem 100 gadiem ir stipri cietuši, tādēļ tiem nepieciešams veikt pamatīgu un rūpīgu restaurāciju.

Sarežģītākais un tādēļ arī izmaksu ziņā dārgākais restaurācijas darbs ir saistīts ar vēsturiskā rotangpalmas pinuma atjaunošanu, krēslu atzveltnēs un sēdēs, kā arī ar baronu fon Bēru dzimtas heraldiskā kokgriezuma restaurāciju un rekonstrukciju krēslu atzveltnes augšdaļā.

Vērienīgajai restaurācijai jau pavasarī no Ventspils novada pašvaldības projektu konkursā “Mēs savā novadā 2020” un nu arī no Valsts kultūrkapitāla fonda ir ieguts līdzfinansējums, kas kopsummā ir 3298,27 eur.

Krēsli pēc restaurācijas varēs godam atrasties blakus jau restaurētajam Popes muižas vēsturiskās ēdamzāles bufetes skapim, kas ir tā paša amatnieka darinājums un pirms 100 gadiem kopā veidojuši mākslinieciski vienotu Popes muižas vēsturiskās ēdamzāles interjeru.

13. septembris 2020. gads.

Gadsimta atgriešanās Popes muižā – Popen 7. Jul. 1890. H.v.R. KoIn m.v.Brichse geschossen von Baron H.Ronne – Im Besitz des Ulrich Baron Behr.

Deponējums no Tukuma muzeja krājuma.

10. septembris 2020. gads.

Gadsimta atgriešanās Popes muižā – trofejas ar Ulrich baron von Behr iniciāļiem.

– Mitau 1900.

– Schleck 30. Sept. 1910.

– Popen Rohlau 16. Juli. 1914.

Deponējums no Kuldīgas muzeja krājuma.

24. augusts 2020. gads.

Gada sākumā Ventspils novada pašvaldība apņemās šogad īstenot vairākus nozīmīgus darbus, kas saistīti ar Popes muižas kultūrvēsturiskās apbūves apkārtnes sakopšanu, atsevišķu ēku neatliekamu glābšanu un kultūrvēsturiskās apbūves attīstības stratēģijas izstrādi.

Veicamo darbu listē bija iekļauta arī Popes muižas kungu mājas – Popes pamatskolas centrālā ieejas lieveņa atjaunošana. Popes muižas kungu mājas lievenis ir veidots 19.gs. otrajā pusē neogotiskā stilā pēc Kurzemes arhitekta Teodora Zeilera ieceres. Neogotiskie stabi un metāla margas ir atpzīstamas arī leģendārās latviešu spēlfilmas “Velna kalpu, vella dzirnavās” epizodēs, kur Ērmanītis barona kungam pasniedz mencu. Popes muižas kungu mājas lievenim pēdējā vērienīgā rekonstrukcija tika veikta 1989. gadā, bet pa šo laiku, neraugoties uz nelieliem labojumiem, tam bija radušās nopietnas plaisas un krāsojums bija zaudējis spozmi. Prieks, ka Popes muižas vēsturiskā lieveņa atjaunošanas darbus ir izdevies paveikt godam, lai jau pavaisam drīz, kad skolēni pēc ilgās prombūtnes atgriezīsies savā mīļajā skolā, varētu tajā iesoļot pa drošu un skaisti sakoptu ieeju.

18. jūlijs 2020. gads.

Vēsturiski Popes muižā, kopš 19.gs. vidus, vairākām ēkām bijušas koka piebūves – verandas, taču tās laika gaitā ir zudušas. Līdz mūsdienām, salīdzinoši maz pārbūvētā veidā, ir saglabājies Ārsta mājas jeb doktorēta ēkas ieejas lievenis ar dekoratīvajiem lokveida koka elementiem.

Koka veranda savulaik bijusi arī muižas kungu mājai austrumu fasādē, kur līdz mūsdienām saglabājušās kāpnes un verandas silueta nospiedums ēkas sienā. Par verandas izskatu liecina dažas vēsturiskas fotogrāfijas.

Šā gada pavasarī, pēc Popes muižas apmeklējuma, ļoti cienījamā arhitekte Zaiga Gaile, piesaistot savus kolēģus un vadošos vēsturisko ēku pētniekus, izstrādāja Popes muižas kungu mājas vēsturiskās verandas projektu, kuru uzdāvināja biedrībai “Popes muiža”.

Tā ir unikāla un ļoti vērtīga dāvana, milzīgs paldies arhitektei par lielisko dāvinājumu.

27. novembris 2019. gads.

Vēl mirklis un Popes muižas ēdamzāles bufete pēc 100 gadu prombūtnes atgriezīsies savā vēsturiskajā vietā

Unikālās mēbeles restaurāciju ar milzu atbildību un precizitāti jau pusgadu veic izcilais restaurators Aigars Pilenieks. Palicis pats nozīmīgākais posms – tiek atjaunots zudušais dekoratīvais kokgriezums ar baronu fon Bēru dzimtas heraldiku, kas savulaik rotājis mēbeles augšdaļu.

Pēc vēsturiskās interjera fotogrāfijas, arhitekta Pētera Blūma skicēm, kā arī Dr.h.c.art. Imanta Lancmaņa konsultācijām heraldikas jautājumos, tēlniecības restaurators – meistars Edvīns Krūmiņš ir izveidojis drošticamu mēbeles dekoratīvās daļas atdarinājumu ar fon Bēru dzimtas ģerboni un heraldisko ķiveri no kuras sākas dekoratīvie akanta lapu vijumi – lambrekeni. Tagad restauratoram Aigaram Pileniekam veicams skrupulozs darbs, lai šo seno heraldikas kompozīciju izgrebt ozolkokā.

Restaurācijas projekts tiek īstenots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda, Ventspils novada pašvaldības un mecenātu finansiālu atbalstu.

28. augusts 2019. gads.

Popes muižas bibliotēka Latvijas Nacionālās bibliotēkas simtgadē

5. augusts. 2019. gads.

DIVI no DESMIT. Palīdzi atrast pārējos!

Gadsimta atgriešanos piedzīvo ne tikai Popes muižas ēdamzāles vēsturiskais bufetes skapis, kam šobrīd tiek veikta vērienīga restaurācija, bet arī divi ēdamzāles vēsturiskie krēsli.

Esam bezgala pateicīgi arhitektam Pēterim Blūmam par to, ka savulaik krēsli tika nodoti Ēdoles pilij, kā arī milzīgs paldies Normundam Zernim, kurš pēc tam, kad Ēdoles pils nonāca privātīpašnieku rokās, krēslus nodeva glabāšanā Ēdoles baznīcas draudzei, paldies Ēdoles baznīcas draudzei un tās priekšniecei Airai Preisai par rūpēm un uzticību, krēslus atgriežot Popes muižā.

Kādā 20. gs. Popes muižas ēdamzāles interjera fotogrāfijā ir samanāms, ka telpā ar bufeti un galdu atrodas šie krēsli, kas kopskaitā bijuši desmit un iespējams vēl vairāk. Krēslu atzveltnēs un sēdēs bijis rotangpalmas pinums, bet to atzveltnes augšdaļa bijusi rotāta ar fon Bēru dzimtas heraldiku. Šobrīd esam apzinājuši daļu no Latvijas akreditētajiem muzejiem, taču to krājumā nav nonākuši šādi krēsli. Ļoti ceram, ka izdosies atrast vēl kādu krēslu no šī komplekta, kas palīdzēs veikt precīzāku krēslu restaurāciju.

1. jūnijs 2019. gads.

Gadsimta dāvinājums

Kādā 20.gs. sākuma Popes muižas ēdamzāles interjera fotogrāfijā ir redzams historisma stila bufetes skapis, kurš tieši pirms 100 gadiem, muižas īpašuma dalīšanas laikā, nonācis izsolē un tā ticis pārdots. Pirms 40 gadiem šo mēbeli un arī komplektā esošo ēdamzāles galdu, iegādājusies Latvijā labi zināmā un godājamā arhitekta Pētera Blūma ģimene.

Šīm mēbelēm ir nozīmīga loma Blūma kunga ģimenē, taču kā arhitekt atzīst, tik varenai mēbelei, kāds ir šis Popes muižas skapis, īsti piemērota vieta viņa mājā nav. Tāpēc Blūma kungs lēmis, šo vēsturisko Popes muižas ēdamzāles mēbeli atgriezt tās vēsturiskajā vietā Popes muižā. Lai nodrošinātu šo iespēju, tika parakstīts dāvinājuma līgums ar biedrību “Popes muiža”, kuras īpašumā tad nonākusi šī unikālā mēbele.

Mēbele šo simts gadu laikā ir stipri cietusi no dažādiem nelabvēlīgiem apstākļiem, tāpēc tai nepieciešams veikt apjomīgu restaurāciju. Vēsturiskā mēbele ir ļoti vērtīga un unikāla, tāpēc tās restaurāciju uzticēts veikt vienam no Latvijas prasmīgākajiem jauno laiku meistariem Aigaram Pileniekam. Apjomīgā mēbeles restaurācija tiks veikta pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda, biedrības “Popes muiža” un Ventspils novada pašvaldības atbalstam. Šī unikālā fon Bēru dzimtas mēbele pēc restaurācijas būs publiski pieejama savā vēsturiskajā vietā un tā pildīs nozīmīgu funkciju, jo tajā tiks uzglabāti Popes muižas vēstures izpētes materiāli.

Tas ir unikāls notikums, kad vēsturiskā interjera priekšmets pēc simts gadu prombūtnes atgriežas savā vietā un Popes muižai tas ir izdevies! Milzīgs paldies par šo iespēju godājamam arhitektam Pēterim Blūmam un viņa ģimenei!

Restaurācijas darbi noritēs līdz rudenim, bet tiklīdz tie tiks īstenoti, tā mēbele tiks vesta uz Popes muižu, lai svinētu šo gadsimta atgriešanās notikumu!

18. decembris 2017. gads.

Lēni iet tie darbi ar Popes muižas kungu mājas jumta rekonstrukciju, bet nu palīgā nākusi arī dižā tehnika