Pope.lv

Tevi dēvē par Ventspils apkārtnes Šveici. Nezinu, vai tā ir, bet man glaimo, ka Tevi tā sauc, jo Tu esi mana dzimtene. (J.Teibe)

Popes muižas Medību pils

26. novembris 2021. gads

Popes muižas Medību pils (1653) ir pati senākā dzīvojamā ēka Ventspils novadā un tikai viena no piecām ēkām Ventspils novada pašvaldības īpašumā, kam noteikts Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa statuss.

Šobrīd ēkas mūros un velvēs ir izveidojušās bīstami lielas plaisas, kas var izraisīt ēkas vēsturisko velvju sabrukšanu.

Lai noskaidrotu iemeslus kā radušās un kā novērst šīs draudīgās plaisas, šī gada Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas konkursa 1. kārtā tika iegūts finansējums, lai veiktu ēkas pirmsprojekta izpētes darbus.

Izpētes rezultāti liecina, ka ēkas tehniskais stāvoklis un saglabātība nav iepriecinoša.

Secināts, ka ēkas nesošās konstrukcijas ir neapmierinošā vai sliktā stāvoklī.

Ēkas jumta segums ir sliktā stāvoklī.

Ēkas lietus ūdeņu noteksistēma ir sliktā stāvoklī, daļēji demontēta. Sliktā jumta un lietus ūdeņu noteksistēmas stāvokļa dēļ ēkas konstrukcijas pakļautas apkārtējās vides ietekmei, kā rezultātā ēkas koka konstrukcijās veidojas trupe un notiek mūru korozija.

Ēkas logi un durvis ir sliktā stāvoklī.

Ēkas logu pārsedzes ir sliktā vai pirmsavārijas stāvoklī.

Pirms ēkas konservācijas vai rekonstrukcijas projekta izstrādes projektētājam ir jāveic padziļināta ēkas nesošo konstrukciju deformāciju izpēte (plaisu monitorings).

Bet pēc veiktās Ģeotehniskās izpētes ir sniegti ieteikumi, kas paredz ūdens noteces no blakus piegulošā dīķa atjaunošanu, lai dīķī tiktu samazināts ūdens līmenis, kā tas bijis vēsturiski, tādējādi, iespējams tiktu novērsta ēkai piegulošo grunšu pārmitrināšana.

Kā arī ieteikts izveidot virsūdeņu savākšanas sistēmu, lai novērstu mālaino grunšu atmiekšķēšanos, vai virsūdens noplūdi gar pamatu konstrukcijām līdz konstrukcijas pamatnei.

Apsekojuma kopsavilkums – ēkas slikto tehnisko stāvokli nosaka galvenokārt tas, ka tā ilgstoši nav tikusi uzturēta un ekspluatēta.

Ļoti ceram, ka šīs kultūrvēsturiski nozīmīgās ēkas saimnieki – Ventspils novada pašvaldība turpmāk spēs nodrošināt ēkas pienācīgu saglabāšanu un nepieļaus, ka tai tiek apjozsts žogs, aiznagloti logi, lai klusi gaidītu tās sabrukšanu.

17. jūlijs 2019. gads.

Popes muižā pie senākās no apbūves celtnēm ir uzsākti arheoloģiskie izrakumu. Darbus veic Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes studenti universitātes profesora un Ventspils muzeja vadošā zinātniskā pētnieka dr.hist. Armanda Vijupa vadībā. Pirmo dienu atradumi attaisno nostāstus un senās celtnes nosaukumu – Medību pils, jo starp atradumiem ir dažas skrotis un mežacūku ilkņi. Izrakumi turpināsies vēl visu nākošo nedēļu un kas zina varbūt taps atrastas kādas vērtīgas liecības par šo Popes muižas ēku, kuras vējrādītājā kalts gadaskaitlis – 1653. (Vējrādītāja oriģināls glabājas Rundāles pils muzejā)

No rakstītiem avotiem zināms, ka laikā pirms apjomīgās Popes muižas apbūves izveides, baronu fon Bēru dzimta dzīvojusi Angermindē jeb Rindā un Popi apmeklējuši vien medību laikā. Medību nolūkos tika izmantota Popes medību pils. Ēka ir ar pazemes leduspagrabu un ar velvju griestiem veidotu virzemes stāvu, kas ticis apkurināts ar kamīnu, laika gaitā tika piebūvēts arī otrs virszemes stāvs.

Līdz 20.gs. sākumam ēka tika izmantota kā senu dzimtas relikviju glabātuve, tajā galvenokārt uzkrātas baronu vēstules un aktualitāti zaudējušie interjera priekšmeti, tā savās bērnības atmiņās raksta Popes muižas pēdējais barons Karls fon Bērs (1836 – 1910).

1930. gados pilī ieemitinājies, kāds izteikti laisks vīrs uzvārdā Sams un tā dēļ Popes zobgaļi veco pili sākuši dēvēt par Sāmpili, nosaukums daļēji ir folklorizējies un nereti aizvien Popē ir dzirdams šis apzīmējums.

20.gs. vidū, kad muižas kungu mājā jau tika ierīkota Popes skola, periodiski Medību pilī atradušās arī amatmācības klases. Taču līdz gadsimta beigām ēka izmantota kā pagrabs kolhoza dārzeņu uzglabāšanai.

2005. gadā vētrā ēkai tika uzgāsts blakus augošais koks, kas nopostīja daļu jumta, ko veiksmīgi izdevās atjaunot, bet 2010.gadā Renārs Kaupers ar domubiedriem no apvienības “Mazā kavalērija” veica Popes muižas Medību pils iekštelpu tīrīšanas darbus.

2016.gada Ziemassvētkos biedrība “Popes muiža” turp veidoja vienu no savām pirmajām aktivitātēm, tā aizsākot jaunu tradīciju, Ziemassvētkos uz Popi aicināt Ziemassvētku vecīti.

Pērn, kad tika konstatēta Popes muižas medību pils velvju plaisāšana un ziemeļu sienas slīdēšana, pateicoties Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes iniciatīvai, tika veikta ēkas arhitektoniskā izpēte.

Popes muižas medību pils ir viena no senākajām celtnēm Ventspils novadā un ļoti cerams, ka izdosies apturēt tās sienu slīdēšanu un plaisāšanu, lai tā saglabātos vēl gadsimtiem ilgi.