Pope.lv

Tevi dēvē par Ventspils apkārtnes Šveici. Nezinu, vai tā ir, bet man glaimo, ka Tevi tā sauc, jo Tu esi mana dzimtene. (J.Teibe)

Popes muižas Pārvaldnieka māja

18. februāris 2022. gads.

Rakstainas 19.gs. tapetes no Popes muižas pārvaldnieka mājas interjera

Popes muižas pārvaldnieka ēkas apjoms veidojies pakāpeniski, apmēram 50 gadu robežās, sākot no 1840. gada, kā atzimēts būvvēstures materiālos, līdz 1890. gadam.

Interjerā konstatējama dekoratīva apdare, kas variē no vienkārša krāsojuma ar cokolu sienas apakšdaļā līdz greznam daiļkrāsotāja darbam – griestu plafoniem un cokoldaļai ar paneļiem.

Viens no apdares periodiem 1840.g. – 1880. gadu beigas iezīmē bīdermeijera un historisma stilu.

Otrs apdares periods 1880. gadu beigas – 1920. gadi rāda historisma un jūgenda iezīmes.

Greznākās istabās dekoratīvā apdare bija komplektā ar augstām divviru durvīm un

kopejā izpildījumā tie bija centieni līdzināties blakus esosās kungu mājas līmenim. Interjera apdare ir laikmeta liecība, kā un cik reprezentatīvu mājokli sev iekārtoja muižas pārvaldnieks.

Neraugoties uz ugunsgrēka postījumiem, ēku iespējams saglabāt un atjaunot, maksimāli respektējot autentiskos elementus, jo ēka ir ļoti nozīmīga Popes muižas centra ainaviski un arhitektoniski harmoniskās apbūves daļa.

Popes muižas pārvaldnieka mājas arhitektoniski mākslinieciskās izpētes darbus veica SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” speciālisti. Projekta finansējums iegūts Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes 2021. gada Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas 2. kārtas konkursā.

25. novembris 2021. gads.

Popes muižas pārvaldnieka mājā jau otro dienu norit arhitektoniski mākslinieciskās izpētes darbi, kurus veic SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” speciālisti.

Izpētes laikā zem vairākām krāsu kārtām ir izdevies atrast griestu un sienu gleznojumus, kā arī vēsturisko papīra tapešu fragmentus, kas saglabājušies aiz koka apdares panelējuma. Izpētes darbi vēl turpinās un ar nepacietību gaidām jaunus atklājumus.

Popes muižas pārvaldnieka mājas arhitektoniski mākslinieciskai izpētei finansējums tika iegūts Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas 2. kārtas konkursā.

17. novembris 2018. gads.

Paldies visiem,kas domās un darbos ir ar Popes muižas pārvaldnieka māju. Ēka ir atbrīvota no gruvešiem un pagājušā gadsimta kultūrslāņa. Nu veiksmīgi varēs veikt ēkas 3D skenēšanu un uzsākt konservācijas darbus.

16. novembris 2018. gads.

Arī Popes muižā atnākusi simtgade! Popes muižas pārvaldnieka mājā ir uzsākti attīrīšanas un konservācijas darbi! Paldies visiem palīgiem, kas tur rūpi par šo procesu! Lai izdodas!

18. septembris 2018. gads.

Šodien Popes muižā tikās Latviajs Nacionālā Kultūras mantojuma pārvaldes pārstāvji ar tās vadītāju Juri Dambi priekšgalā, Ventspils novada pašvaldības vadība un deputāti, Popes pamatskolas un biedrības “Popes muiža” pārstāvji, lai spriestu par dienas kārtībā galveno jautājumu – Popes muižas pārvaldnieka mājas glābšanu.

Zīmīgi, ka šogad aprit apaļi 20 gadi, kopš Popes muižas apbūve atzīta par valsts nozīmes arhitektūras pieminekli un Ventspils novada pašvaldības īpašumā šadi ir tikai divi – Piltenes pilsdrupas un ,protams, Popes muiža. Tikšanās sākās ar tieši pirms diviem mēnešiem ugunsgrēkā cietušās muižas pārvaldnieka ēkas apsekošanu un turpinājumā biedrība “Popes muiža” īsi ieskicēja Popes muižas pārvaldnieka mājas vēsturi, iepazīstināja ar sociālās aptaujas rezultātus un kopā ar pašvaldību prezentēja redzējumus ēkas turpmākai izmantošanai.

Milzīgs pldies Dambja kungam par atbalstu, ieteikumiem un atkārtotu Popes muižas apbūves kultūrvēsturiskā nozīmīguma izcelšanu, kā arī biedrības “Popes muiža” darba pozitīvu novērtējumu.

Paldies Ventspils novada pašvaldībai par ieinteresētību un apņēmību muižas pārvaldnieka ēkas saglābšanā un sirsnīgs paldies Popes skolai par viesmīlību. Lai šis būtu tikai sākums lieliem un skaistiem darbiem ar izcilu sadarbību!

18. jūlijs 2018. gads.

Šis ir sasodīti skumjš rīts Popes muižā. Paldies visiem glābējiem un atsaucīgajiem līdzcilvēkiem par plīdzību, jo nelaimē nav cietušo. Naktī uguns ir nopostījusi Popes muižas vienu no centrālajām ēkām, vienu no senākajām ēkām, Popes muižas pārvaldnieka māju, tautā sauktu arī par Rennamu. Šobrīd uguns nelaimes cēlonis vēl nav skaidri zināms, taču ir pamatotas aizdomas, ka to izraisījis viens no mājas iedzīvotājiem, kurš tobrīd atradies savā dzīvoklī, stiprā alkohola reibumā.

Paldies dziesminieku festivāla “Vārti” dalībniekiem, kas tobrīd uztrurējās blakus ēkā, ātri noreaģēja, izsaucot glābējus un no mājas evakuēja iedzīvotājus.

Popes muižas pārvaldnieka mājas celtniecībai precīzu datējumu nav. Tā varēja būt senāka par 19.gs. Sākotnēji ēka bijusi simetriska. Ēkas rizalīta frontons ar vertikālā ovāla lodziņu bijis samanāms arī kādā 19.gs. vidū veidotā gleznojumā. Ēkai jau 20. gs. pirmajā desmitgadē tika paplašināta, tai piebūvējot pagarinājumu ziemeļu galā un šauru izvirzījumu austrumu pusē. Ēka bijusi divstāvīga ar velvētiem pagrabiem. Ēkas fasāde bija rotāta ar aplikatīviem joniskiem kapiteļiem, kas darināti no koka un apmesti ar ģipša pārklājumu.

Līdz ar skolas izvietošanu muižas kungu mājā, pārvaldnieka ēkā tika izveidoti dzīvokļi. Pēdējos gados apdzīvoti tika gandrīz visi ēkas dzīvokļi , kopskaitā vienpadsmit.

Salīdzinoši nesen ēkai tika uzklāts jauns dakstiņu jumta segums un bija cerības, ka tuvākajos gados būs iespēja sakārtot arī ēkas brūkošo fasādi.

Jāatzīst, ka pašvaldība jau vairākkārt ir informēta par ēkā izvietotajām, apšaubāmajām elektroinstalācijām un atsevišķu īrnieku aizraušanos ar alkoholu. Daži no dzīvokļiem bija avārijas stāvoklī. Ļoti ceram, ka visiem tiks atrastas jaunas dzīvesvietas un kopīgiem spēkiem tiks rasts risinājums Valsts nozīmes kultūrvēsturiskās ēkas saglābšanai.