Pope.lv

Tevi dēvē par Ventspils apkārtnes Šveici. Nezinu, vai tā ir, bet man glaimo, ka Tevi tā sauc, jo Tu esi mana dzimtene. (J.Teibe)

Popes muižas stallis

6. novembris 2020. gads.

Turpinās atjaunošanas darbi Popes muižas kultūrvēsturiskajā saimniecības pagalmā.

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes izsludinātajā Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas 2020. gadam ārpuskārtas 3. konkursā tika atbalstīts Popes muižas Staļļa rietumu fasādes sienas konservācijas projekts.

Popes muižas Staļļa rietumu fasādes siena ir datējama ar 18.gs. Pēc arhitekta Teodora Zeilera 1863. gadā veiktā pārbūves projekta ēka ieguva citu veidolu. Rietumu fasādē sākotnējo trīs logu vietā tika izveidoti seši, nedaudz augstāki un citas formas logi.

Diemžēl, ēkas vēsturiskie logi ir ļoti stipri bojāti, tādēļ pirms to atjaunošanas, tos ir plānots aizstāt ar jauniem tādas pašas formas koka logiem.

19. jūnijs 2020. gads.

Covid laiks ar ārkārtas situāciju valstī bija vēlīgs ar brīviem vakariem un nedēļas nogalēm, kas ļāva rūpīgi un pacietīgi attīrīt Popes muižas staļļa pagalma vēsturisko bruģakmeni.

Triju mēnešu intensīvs darbs, izolējoties vienatnē vai ieturot distanci divatā ir ļāvis attīrīt daļu no Popes muižas saimniecības pagalma bruģakmens seguma.

Veicot nelielus kontroles rakumus, tika secināts, ka vēsturiskais bruģakmens zem velēnas kārtas ir saglabājies visa staļla pagalma platībā un vēl attēlā redzamajā laukumā cūku kūts galā.

Atvieglotie pulcēšanās ierobežojumi valstī un Valsts Kultūrkapitāla fonda piešķirtais līdzfinansējums tehnikas nomai liekās grunts aizvešanai, ļauj plānot lielākus bruģakmens attīrīšanas darbus, lai Popes muižas vēsturiskais saimniecības pagalms iegūtu sakoptu un autentisku veidolu.

Drīzumā plānosim bruģakmens pucēšanas talku, lai ikvienam būtu iespēja iesaistīties Popes muižas kultūrvēstures saglabāšanas procesos vēl ciešāk.

4. aprīlis 2020. gads.

Nekādi neizdevās īstenot ieceri – Popes muižas staļļa pagalmā iestādīt angļu rozi, jo gatavojot augsni stādīšanai, ikreiz lāpsta atdurās pret akmeni. Noņemot velēnas kārtu un nedaudz norokot zemi, tika atklāts, ka Popes muižas staļļa iekšpgalmā ir saglabājies vēsturiskais bruģakmens.

Ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atļauju ir uzsākta vēsturiskā bruģakmens atsegšana.

Pēc darbu paveikšanas, staļļa pagalma saulainajā dienvidu pusē, rozes varēs ziedēt vēl skaistāk!

25. marts 2020. gads.

Bet ir arī lieliskas ziņas Popes muižas kultūrvēsturiskās apbūves saglabāšanai!

Noslēdzies Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas pirmais projektu konkurss.

Biedrības “Popes muiža” iesniegtais Popes staļļa jumta skārda daļu remonta un tehniskās apsekošanas atzinuma izstrādes projekts ir guvis atbalstu 10 000 eur apmērā un arī Popes draudzes iesniegtais Popes ev.lut. baznīcas zvanu torņa apakšējo stāvu koka konstrukciju nostiprināšanas projekts ir guvis 10 000 eur lielu atbalstu! Liels paldies par nozīmīgo atbalstu Popes muižas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā!

26. decembris 2019. gads.

Popes muižas apbūves otra varenākā ēka ir valsts nozīmes kultūrvēsturiskais muižas stallis. Celtnē ir unikālas arkveida novietnes zirgiem un masīvas mūra kolonnas, kādas nekur citur līdz šim nav sastaptas.

Vēstures materiālos ir vien ziņas, ka ēkas pārbūvi 1863. gadā veicis arhitekts Teodors Zeilers.

Ēka gadsimtu gaitā ir pārbūvēta, tādēļ esam aicinājuši palīgā vienu no Latvijas vadošajiem kultūrvēsturisko ēku pētniekiem Dr.arch. Ilmāru Dirveiku, lai veiktu ēkas arhitektonisko un māksliniecisko izpēti.

Izpēti līdzfinansē Kultūrkapitāla fonds un Ventspils novada pašvaldība.

18. jūlijs 2019. gads.

Valsts nozīmes kultūrvēsturisko Popes muižas Zirgu stalli publisku pasākumu veidošanai, vides pieejamības nodrošināšanai un vēstures saglabāšanai pēdējos trīs gadus izmanto biedrība “Popes muiža”. Biedrība ir apguvusi tikai daļu no ēkas, jo pārējo ēkas daļu, aizvien, izmanto blakus māju iedzīvotāji saimnieciskām vajadzībām, bet viena no telpām bija vēl neaapgūta. Vēl neapgūtajā telpā, kur gadiem ilgi neviens nebija iekļuvis, līdzīgi kā tas bija iepriekš ar lielāko daļu telpu, aiz slēgtajām durvīm glabājās liels daudzums nevajadzīgu mantu vēl no pagājušā gadsimta beigām, atkritumi, kūtsmēsli un buvgruži. Šo triju gadu laikā biedrībai ir izdevies iztīrīt šīs telpas, nodrošināt to publisku pieejamību un turpmāku nebojāšanos.

Ar Ventspils novada pašvaldības atbalstu šovasar ir uzsākti arī vēl pēdējās neapgūtās Popes muižas Zirgu staļļa telpas tīrīšanas darbi. Dažu kvadrātmetru nelielā telpa bija sadalīta ar gāzbetona starpsienām un no koka konstrukcijām tājā bija iebūvēti papildus stāvi ar mājlopu novietnēm, kā arī nesaudzīgi nojaukta vēsturiskā mūra daļa un vēsturisko durvju vietā ievietotas plašākas. Šobrīd ir izdevies telpu attīrīt no buvgružiem, atkritumiem, skaidām, salmu kalniem un iebūvētajām konstrukcijām.

Bieži vien stagnācija ir lielisks konservants, tā tas bija arī šajā reizē, kad zem pagājušā gadsimta salmu kaudzes izdevās atrast ēkas vēsturisko durvju vērtni ar visām masīvajām metāla enģēm. Telpas tīrīšanas darbi vēl turpinās, jo vēl palikusi tīrīšanas darbu rūpīgākā daļa, kuras laikā attīrot telpas grīdu, kūtsmēslu un netīras grunts kārtas slānī izdodas atrast 19.gs. naglas, stiklu lauskas un citus ar ēkas pārbūves darbiem saistītus priekšmetus.

Plānots, ka telpa pēc tās sakopšanas, tiks izmanta Popes muižas kultūrvēsturisko priekšmetu uzglabāšanai.