Pope.lv

Tevi dēvē par Ventspils apkārtnes Šveici. Nezinu, vai tā ir, bet man glaimo, ka Tevi tā sauc, jo Tu esi mana dzimtene. (J.Teibe)

THEODOR HEINRICH SEYLER (1827-1902)

Kurzemes arhitekts Teodors Heinrihs Zeilers (Theodor Heinrich Seyler) (1827-1902)

19.gs. otrās puses Kurzemes muižu arhitekta Teodora Heinriha Zeilera (Theodor Heinrich Seyler) (dz.1827.g. Berlīnē, mir.1902.g. Talsos) darbības apskats plašāk apkopots D.Bruģa “Historisma pilis Latvijā”, bet kopumā šī meistara darbs, kas bijis plaši izplatīt Talsu, Tukuma, Kuldīgas un Ventspils novadā, taču ir samērā mazāk pētīts.

“T.Zeilera vārds vairākkārt sastopams J.Dēringa dienasgrāmatās un atmiņu pierakstos. Vecākais šāds ieraksts ir datēts ar 1863.gada jūliju, kad, uzturoties Popes muižā, J.Dērings pieminējis tolaik muižā notiekošo zirgu staļļu pārbūvi, ko veicis “kāds ārzemnieks” T.Zeilers. Vēlākās mākslinieka piezīmēs atrodam faktus, ka arhitekts ieradies Latvijā no Berlīnes un apmeties uz dzīvi Talsos.” (D.Bruģis. HPL. 52.lpp).

Teodora Zeilera darbi:

1862.gadā projektēta un 1866.gadā būvētā Rindzeles muižas kungu māja.

1863.gadā Popes muižas zirgu staļļa pārbūve.

1868.gadā Cīravas pils pārbūve.

1870.gadā izstrādātais Grenču muižas dzīvojamās mājas projekts.

1870.gadā Grenču muižas pārvaldnieka māja.

1873.gads Talsu ev.lut. baznīcas pārbūve.

ap 1875.gadu celtā Lielvirbu muižas kungu māja.

1875.gadā Blīdenes baznīcas iekārta.

1878.gadā izstrādāta skice Irlavas skolotāju semināra dzīvojamai ēkai.

1879.gads Popes baznīcas iekārta / Dēringa gleznota altārglezna ?

1885.gads Kolkas ev.lut. baznīcas būvniecība.

1885.gads Engures ev.lut. baznīcas projekts.

1887.gads Nurmuižas mācītājmājas projekts.

1901.gadā projektētā Barona G. fon Firksa dzīvojamā ēka.

Pie T.Zeilera darbiem tiek pieskaitīti arī:

Vānes, Rūmenes, Sasmakas, Zūru, Gārzdes, Iģenes, Lielīvandes, Nogales, Dursupes, Lieldzērves, Valdeķu, Īves, Cēres, Vārves, Veģu un Popervāles muižas kungu māju projektēšana. Zemītes mācītājmaja, Ķimales un Vārmes muižas kungu mājas pārbūves projekti.